Als je in Bilanzo zowel je uitgaande facturen als je kosten en bankverrichtingen correct registreert, krijg je toegang tot heel wat informatie die je inzicht verleent in je zaak en helpt bij het runnen en uitbouwen van je activiteiten.

Je Dashboard als dagelijks vertrekpunt

Als je Bilanzo opstart krijg je dagelijks meteen in één oogopslag de algemene stand van zaken te zien in een helder overzicht: Evolutie van omzet, kosten en resultaat over de laatste 12 maanden, Te ontvangen en te betalen bedragen, Vervallen facturen, Op te volgen offertes, financiële verrichtingen, enz.


Omzetrapport en Resultaten rekening

Genereer een omzetrapport voor eender welke periode, bekijk je resultaten rekening per boekjaar met gedetailleerde opsplitsing per categorie, etc. Je krijgt een snel en vooral duidelijk overzicht van de stand van zaken in je onderneming, rekening houdend met je omzet, je inkomende facturen én je andere kosten (lonen, bonnetjes, interesten,...). Dat alles zonder dat je allerlei opzoekingen moet doen of ingewikkelde lijsten moet doorlopen!


BTW-aangifte opstellen

Heb je correct je uitgaande en ingekomen facturen geboekt? Dan is een correcte btw-berekening met één klik gemaakt. Uiteraard bepaal je zelf of je met maandelijkse of kwartaalaangiftes werkt.

Inzicht in je klanten

Het Klanten rapport is even nuttig als eenvoudig: per gewenste periode genereer je een overzicht van je omzet per klant. Zo zie je meteen waar je sterke punten liggen.


Export naar Excel

Klanten en leveranciers, ontvangen en uitgaande facturen kun je op ieder moment exporteren naar een Excel of CSV bestand. Dat is handig als je snel een overzicht wil bezorgen aan bv je boekhouder.