Privacy Verklaring

Bilanzo is een product van Indigo Productions bvba. Indigo Productions beschouwt het respect voor de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, en van de Belgische en Europese wetgeving ter zake, als essentieel voor het opbouwen en behouden van een vruchtbare commerciële relatie.

Indigo Productions bvba bewaart enkel de persoonsgegevens die haar verstrekt worden tijdens de registratie bij Bilanzo. De gegevens worden door BIlanzo uitsluitend gebruikt met het oog op het optimaal functioneren van Bilanzo en de communicatie met de gebruikers, en door Indigo Productions bvba voor administratieve doeleinden.

De gegevens die Indigo Productions via de relatie met haar klanten en gebruikers verkrijgt worden uitsluitend voor de hogerstaande doeleinden gebruikt en zullen in geen geval doorgegeven worden aan derde partijen, zonder de toestemming van de gebruiker.

Door het aanmaken van een Bilanzo account, gratis of betalend, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de manier waarop Indigo Productions de verstrekte gegevens gebruikt.

Bilanzo maakt gebruik van een aantal technieken die een beter gebruik van het programma mogelijk maken.

Cookies

Bilanzo maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van Bilanzo wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies laten ons toe geregistreerde gebruikers beter te identificeren en de werking van Bilanzo af te stemmen op hun voorkeuren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Toepassingen van derden

Bilanzo maakt gebruik van bepaalde diensten en toepassingen, geleverd door derde partijen:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Bilanzo stuurt in geen geval persoonlijke gevens door naar Google, het gaat uitsluitend om anonieme, technische informatie.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Indigo Productions bvba) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen

Indigo Productions behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te wijzigen als zij dat opportuun acht. Wijzigingen worden in elk geval tijdig op deze pagina gepubliceerd. De op deze pagina gepubiceerdePrivacy Verklaring is bijgevolg de enige geldende versie.

In overeenstemming met de wetgeving ter zake, heeft u recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Hiervoor, en voor vragen of klachten in verband met uw privacy, gelieve contact op te nemen met: Indigo Productions bvba, Lode Vissenaekenstraat 48A, 2600 Berchem (België).